DELA

Dömd för grovt sexbrott mot en fyraårig flicka

Flickan var bara fyra år när hon utsattes för sexuella övergrepp av en då 53-årig man som var att betrakta som hennes styvfar.
Nu har tingsrätten dömt honom till ett år och åtta månaders ovillkorligt fängelse.
Domen kom i går och är offentlig förutom att barnets identitet hålls hemlig i 30 år.
Brottet begicks i september 2006 då han två gånger utsatte flickan för och förmådde henne att begå gärningar som kan anses vara synnerligen skadliga för hennes utveckling. Han har bland annat övertalat henne att vidröra hans penis med händerna och munnen – gärningar som enligt rätten är väldigt nära definitionen på samlag.
Särskilt allvarliga var brotten på grund av det speciella förtroende barnet hyst för mannen som tidigare varit sambo med hennes mamma.
Mannen nekade till brotten.
Tingsrätten hittar ytterligare stöd för åtalet i de många barnpornografiska bilder som påträffats i mannens två datorer som polisen beslagtagit flera gånger för granskning. Omkring 250 kopior av raderade originalbilder och ytterligare en bildbilaga med över 1.300 bilder lämnades in som bevis. Rätten har av detta dragit slutsatsen att mannen är intresserad av barn på ett sexuellt sätt.
Barnets biträde hade yrkat på att mannen ska betala 14.000 euro för hennes lidande. Tingsrätten fann att 3.500 euro var skälig ersättning.
Mannen hade yrkat på 3.000 euro i gottgörelse för att rättegången dragit ut på tiden, men yrkandet avslogs.
Mannen dömdes till ovillkorligt fängelsestraff trots att han inte har några anteckningar i straffregistret sedan tidigare. Motiveringen är att den allmänna rättsuppfattningen kräver ovillkorligt straff.
Utöver ersättningen till barnet ska mannen betala omkring 15.000 euro för motpartens rättegångskostnader och övriga ersättningar.
Läs mer i papperstidningen.

Annika Orre