DELA

Dom om maxtaxan

Jomalas kommundirektör Harry Jansson drog en suck av lättnad efter att ytterligare en dom om återbetalning av dagisavgifter till föräldrar kom i går.
– Nu vet vi att vi inte behöver betala retroaktivt för längre tid än fem år, säger han.
Turerna har varit många sedan det uppdagades att de åländska kommunerna är skyldiga att följa rikets lag beträffande maxtaxa inom barnomsorgen. Tidigare prövningar har klargjort att de föräldrar som betalade för mycket under åren 2001-2005 har rätt att få pengar tillbaka av kommunerna.
Den dom som tingsrätten gav i går gällde huruvida kommunerna är skyldiga att betala tillbaka retroaktivt också för åren 1998-2000.
Domen gavs på basen av en stämning som fyrabarnsföräldern Tomas Brunberg lämnat in. Hans fordringar från 1998-2000 uppgick till drygt 4.300 euro. För åren 2001-2005 uppgår familjens krav på återbetalning till nästan 6.000 euro, en summa som redan har blivit återbetald.
Tingsrätten förkastade hans krav på skadestånd med hänvisning till att reglerna inte har varit tillräckligt klara och entydiga att kommunen kan anses ha begått ett sådant fel som skulle berättiga till skadestånd.


Tiotal familjer
Harry Jansson konstaterar att domen gick kommunens väg.
– Vi anser att fem års återbetalningstid är skäligt, men inte ytterligare två och ett halvt år. Det räcker bra till som det är. Vi har redan börjat betala tillbaka.
Sammanlagt ska Jomala betala tillbaka cirka 250.000 euro till det tiotal barnfamiljer som betalade för mycket under 2001-2005. Om den nya domen hade blivit annorlunda så hade kommunen blivit tvungen att betala tillbaka totalt nästan 400.000 euro.
– Den familj som får mest tillbaka får cirka 6.000 euro.
Jomala ligger i topp bland kommuner som åkt på återkrav. Tanken har hela tiden varit att landskapet ska kompensera för kostnaden.
– Vi har följt landskapets instruktioner och också uttryckligen frågat landskapsregeringen om det är okej att fortsätta med vår taxa trots att rikslagstiftningen ändrat. Svaret har varit ja.


Inget officiellt svar
Något officiellt svar har inte kommit från landskapsregeringen, förutom klargörandet att landskapet inte står för juridiska kostnader som prövningen i olika rättsinstanser orsakar. För Jomala innebär det cirka 10.000 euros utgift.
I ett skede var det tänkt att Ålands kommunförbund skulle samordna aktionerna, men så beslöt förbundsstyrelsen att inte göra det.
– Så vi är hänvisade till oss själva. Nu hoppas jag att kommunförbundet så fort som möjligt ordnar en informationsdag så att andra kommuner får veta vad som gäller.
När Jomala vet den exakta summan skickas räkningen till landskapsregeringen.
– Vi väntar tills alla som känner sig berörda har hunnit ställa sina krav på kommunen. meddela skriftligt för vilken tid och för vilket barn ni vill ha pengar tillbaka, uppmanar han.
Jomala valde att behålla sin maxtaxa oförändrad också under 2006, tills avgörandet kom i augusti. För de månaderna kan Jomala inte kräva någon kompensation.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax