DELA

Dödsfall på lastfartyg inträffade på ledig tid

Ålänningen som omkom på ett lastfartyg mellan Mariehamn och Skutskär var ledig när olyckan inträffade. Det bekräftar svenska Transportstyrelsen för Nya Åland.
Den 46-årige ålänning som förra onsdagen förolyckades ombord på rederi ab Lillgaards lastfartyg ms Christa, på väg till Skutskär i Sverige, var inte i tjänst vid tidpunkten. Det bekräftar nu både Statens haverikommission och Transportstyrelsen.
Uppsalapolisen utreder fortfarande händelsen som ett arbetsmiljöbrott, men tror att rubriceringen kommer att ändras när myndigheten skriftligt får tillgång till Transportstyrelsens uppgifter.
– Vi utreder om det föreligger misstanke om brott, men som det ser ut i dagsläget så tror jag att det var en olyckshändelse, säger Gunnar Skoglund på Uppsalapolisen som utreder fallet.
Det är nu sammanlagt fyra myndigheter som är inblandade i dödsfallet på lastfartyget: polisen i Uppsala, Transportstyrelsen samt svenska och finländska statens respektive haverikommissioner. Ylva Becksell på Statens haverikommission i Stockholm säger att ärendet är avslutat för deras del, då det rör sig om ett dödsfall som skedde på mannens fritid.
Man har nu meddelat sin finländska motsvarighet så att de ska kunna göra bedömningen om de vill undersöka ärendet vidare eller inte.
– Från vår del har vi avskrivit ärendet. Det är i första hand flaggstaten som ska titta på de här händelserna, säger Ylva Becksell.
Läs mer i papperstidningen!

Mårten Arvidsson