DELA

DNA löser mysterier i släktforskning

Vem är du släkt med? Vem är din femmänning? Från vilket av mänsklighetens fädernesläktträd och modersläktträd härstammar du?
DNA ger alla svar.
Ålands landskapsarkiv ordnar i dag lördag, på det släktkära Åland, en föreläsning om ”DNA ur släktforskarperspektiv” i samarbete med Ålandsforskarna.
Föreläsningen hålls på lördag den 5 april klockan 13.15 i Självstyrelsegårdens auditorium. Inga förkunskaper behövs. Inträdet är fritt.
Inför seminariet ger här landskapsarkivarie Åke Söderlund och Conny Andersson, ordförande i Ålandsforskarna, en bakgrund:


DNA-test
Föreläsaren och författaren Magnus Bäckmark, från Sverige, inleder programmet med en allmän presentation rubricerad som ”DNA-jämförelse i släktforskning”.
Sedan presenterar släktforskarna Ingemar Ekman och Roger Lindblad hur de använt DNA-analyser ur ett åländskt släktforskarperspektiv.
Sedan 1984 har DNA-analyser varit så pass avancerade att ett genombrott skett i släktskapsutredningar och kriminaltekniska undersökningar. Milstolpen vad gäller släktforskning kan placeras till året 2000, då två företag började erbjuda genealoger, släktforskare och andra intresserade DNA-test av privatpersoner i släktforskningssyfte.


Hitta pysslingar
Nu finns testföretag med stora databaser och efter ett eget DNA-test får man listor på möjliga släktingar samt uppskattningar om hur nära släkt man är.
Resultatet visar vilken gren av mänsklighetens fädernesläktträd eller vilken del av mänsklighetens modersläktträd du tillhör.
Personer som är femmänningar, släkting i femte led, ”pyssling”, eller närmare släkt än så får i normalfall bekräftelse på sitt släktskap vid jämförelse av DNA.
Därutöver kommer ett slumputfall av avlägsnare släktingar som kan knyta den undersökta till så avlägsna släktingar som upp till tjugomänningar.


Växande marknad
DNA-analyser i släktforskningssyfte görs i dag för en växande marknad och internationellt. Analysresultaten kan om så önskas göras helt eller delvis offentliga genom företagens databaser, som skapats för att möjliggöra sammankopplingar för personer med intresse för släktforskning. (ka-f)