DELA

Djurhållningsförbud gäller även om domen överklagas

En djurägare som dömts till djurhållningsförbud är skyldig att rätta sig efter domen genast oavsett om besvär lämnas in eller inte, säger ÅMHM-veterinären Mikael Hagman.


Djurhållningsförbudet som tingsrätten gav fårägaren Henning Karlsson trädde i kraft direkt, oberoende av om domen överklagas till hovrätten eller inte.
Karlsson har nu anmält missnöje mot domen.

Rättegången hölls i slutet av maj. Domen som gavs den 4 juni innebar dryga böter för djurskyddsbrott – 55 dagsböter på sammanlagt 2 500 euro – och djurhållningsförbud i två år fram till 4 juni 2016.
Eftersom Henning Karlsson, sedan många år arbetarskyddsingenjör inom statliga Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, nu har anmält missnöje med domen har han en månad på sig att lämna in besvär till Åbo hovrätt.
I Nya Ålands intervju efter domen sa han bland annat att domen enligt honom var för hård och att det som mest handlade om djurskyddsförseelse.

I den åländska djurskyddslagen står det uttryckligen att ett djurhållningsförbud gäller även om det överklagas. Däremot står det inget i lagen om vem som har ansvaret för att se till att djurhållningsförbudet faktiskt efterlevs.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax