DELA

Djurägaren anmäld flera gånger under årens lopp

Den djurägare som står åtalad för djurskyddsbrott i tingsrätten har genom åren anmälts flera gånger. Det har hänt att avbytare har vägrat jobba i hans ladugård på grund av smuts och trasig inredning.
Det vittnade veterinär Peter Saul om när rättegången hölls i går.
Åklagare Jens-Erik Budd yrkade på straff för djurplågeri och förbud för djurägaren att hålla djur i framtiden. Målet gäller det som uppdagades under en inspektion i april i fjol på djurägarens biffdjursgård i Finström efter att en anonym anmälare kontaktat veterinär Peter Saul och bett honom se till djuren.
Veterinären vittnade inför rätta. Det var ingen trevlig syn som mötte honom och hans kollega när de kom till gården.
– Det första vi såg utanför ladugården var en fålla med rejält mycket lera och avföring där det gick några djur. Vi gick in i ladugården via fållan, och vi hittade direkt en ko som var i det närmaste död. Den avlivade vi direkt. Andra djur var antingen fria eller fastbundna med trasiga bindslen. De hade ingen mat, inget vatten. Ett 10-20 cm tjockt träcklager låg på golvet. Det låg träck också på foderbordet dit korna, också de som var bundna, hade kunnat ta sig. Vissa av de cirka 20 djuren var kraftigt avmagrade medan andra var i anständigt skick. Alla var kraftigt nedsmutsade med ett tjockt träckpansar på sidor och lår som de säkert haft sedan sommaren före. Korna råmade ganska kraftigt, antagligen för att de var hungriga och törstiga, berättade han.

Fyra döda djur inne
Strax därpå hittade veterinärerna kadavren av två kor och två spädkalvar. De döda djuren var kvar i ladugården.
– Kokadavren var i det närmaste mumifierade. Den enda hade säkert varit död i flera veckor, den andra möjligen någon vecka. Också de döda kalvarna var ganska intorkade. De såg ut att vara maximalt någon månad gamla. De låg på ställen dit de måste ha gått själva. De var inte dödfödda.
Konstruktionen där kornas bindslen satt fast var trasig. Djuren kom därför åt att röra sig även om de var bundna.
– En ko hade hela bygeln i sitt halsband. Det är självklart att inte det är bra – korna kunde fastna, skära sig eller skada sig på andra sätt när inredningen hade lossnat på det här sättet.
Veterinärens tolkning av att vissa djur var i anständigt skick var att de möjligtvis varit starkare och kommit över den mat som getts.
– De konkurrerade alltså ut de andra.

”Det värsta jag sett”
Domaren Gustaf Nymalm frågade vittnet om det han sett var ”av det värre slaget”.
– Det här var det värsta jag sett under min tid som veterinär, var svaret.
Peter Saul berättade också att den anmälan som kom i april i fjol inte var den första.
– Det har varit problem under de tiotal år som djurägaren haft djur, men då har det inte varit så här allvarligt utan har mera handlat om vattenslangar som inte fungerat, båspallar som varit trasiga och avbytare som slagit larm om att det var väldigt smutsigt i ladugården. Det här har nog varit en långvarig process som eskalerade tills det gick alldeles på tok. Så här efteråt inser vi ju att djurskyddet borde ha koordinerats bättre. Olika inspektörer har jobbat och kommunikationen har varit dålig. Vi borde nog hårdare ha krävt en förändring.

När anmäla?
Han tog upp den åländska djurskyddslagen som lite luddig. Vad kan man kräva enligt lagen? Var går gränsen för polisanmälan?
– Vi har en känsla av att straff utdöms i första instans men sedan ändras domen. Eller så leder anmälan ingenstans. Det är också svårt att få hjälp med lagtolkningen.
Angav djurägaren någon orsak till det skedda, undrade domaren.
– Nej. Han antydde bara att han mådde lite dåligt.
Anser du att djuren orsakats onödigt lidande, undrade domaren.
– Ja. Det är jag övertygad om, svarade veterinären.
Efter den första inspektionen fick djurägaren omedelbart order om vad han skulle göra för djuren. De efterföljande inspektionerna under våren och in på följande år visade inga anmärkningar. Ladugården hade då stängts och djuren gick ute med tillgång till skydd i ett lider. De hade både vatten och foder.

Medgav åtalet
Själv sa djurägaren inte så mycket, förutom att han medgav åtalet. Han vill ändå ha kvar djuren framöver. Tio av dem är anmälda för slakt, berättade han också.
– Det var ett stort misstag alltihop, det som hände. Det ska inte gå till så, sa djurägaren som också är jordbrukare med stora arealer.
Han gav dålig hälsa som orsak. Den delen av rättegången hölls bakom stängda dörrar.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax