DELA

Dividend i sikte för Viking Lines ägare

Viking Lines ägare föreslås få en dividend på 50 cent per aktie för det gångna räkenskapsåret.
Men utmaningarna som rederikoncernen kämpar med är fortfarande många och stora.

Dividendbeskedet som gavs i samband med bokslutskommunikén i går säger det viktigaste om året som gått – att resultatet är bättre än för 2012 men ändå långt från de goda åren, till exempel 2006 när rörelseresultatet låg på 33 miljoner euro.
För 2013 ligger rörelseresultatet i siffror faktiskt ännu högre än så, 34,7 miljoner euro, men av det är 23 miljoner euro en engångsvinst efter försäljningen av Isabella. Men förbättringen är trots det märkbar på ett år eftersom rörelsevinsten för 2012 hamnade på blygsamma 2,4 miljoner euro.
Fjolårsresultatet tyngdes dock av Gabriellas oförutsedda dockning och 23 dygn långa trafikuppehåll under försommaren. Också Amorellas grundkänning i december inverkade negativt.
Inte heller priset som Isabella såldes för, 30 miljoner euro, var tillfredsställande för rederiets högsta ledning. På fjolårets bolagsstämma sa ordförande Ben Lundqvist att försäljningen blev en besvikelse jämfört med den intäkt man hade räknat med att få.

Vd Mikael Backman är trots det tillfreds med fjolårssiffrorna.
– I dagens ekonomiska läge är jag nöjd med vad vi åstadkommit. Vi är på väg åt rätt håll men det finns fortfarande mycket att göra.
På att göra-listan just nu finns framför allt tre saker, berättar han.
Det första handlar om att slimma organisationen.
Det andra är att minska bunkerkostnaderna.
Det tredje är att minska underhållskostnaderna för fartygen.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax