DELA

Diskussion om konstgräs

Thomas Fonsell, föreningschef inom IFK Mariehamn fotboll, bjöds in till stadsstyrelsens senaste möte för att diskutera frågan om konstgräsplan. Bakgrunden är en skrivelse till staden på grund av att anslaget för konstgräsplanen strukits ur stadsdirektörens förslag till budget för 2011-13.
I IFK Mariehamn fotbolls skrivelse pekar man på behovet av konstgräsplan – trenden har under de senaste åren varit att allt färre fotbollslag från Sverige och Finland velat besöka Mariehamn eftersom konstgräsplan inte finns. Till säsongen 2011 slutar IFK med turneringar som spelas på grusplanen i Idrottsparken för att intresse saknas.
Man pekar också på den breda egna ungdomsfotbollsverksamhetens behov av konstgräsplan och informerar om de stödmöjligheter som finns i dag men kanske inte om ett par år – drygt 150.000 euro i Paf-medel och 40.000 från Finlands bollförbund.
Stadsstyrelsen antecknade sig diskussionen till kännedom. (ao)