DELA

Direktrapport från ÅAB-stämman

Chefredaktör Jonas Bladh rapporterar direkt från Ålandsbankens stämma i Alandica. Följ honom här:

Okej, då startar vi rapporteringen från Alandica och stämman.

Det börjar bli fullt i salen när nu de sista gästerna tar plats. Styrelsen sitter som sig bör på första raden och man kan skönja förväntansfulla blickar.

Tystnaden sänker sig sakta över salen. Vd Peter Wiklöf sitter ännu ensam på scenen, men får nu sällskap av  styrelseordförande Nils Lampi som tar plats i talarstolen och hälsar välkomnar till stämman.

Nils Lampi tar direkt upp den kanske mest spännande punkten på dagordningen: slopandet av åldersgränsen för styrelseledamöter. Som bekant faller bankens största ägare, Anders Wiklöf för strecket. Lampi säger att han personligen skulle tycka det skulle vara märkligt om inte storägaren får sitta med i styrelsen.

Mötet börjar som sig bör med formalian, val av ordförande för mötet, sekreterare, justerare och konstaterande att stämman än lagligen sammankallad. Efter detta fastställs röstlängden: 4.681.064 a-akatier 3.250.218 b-aktier ger sammalagt 96 876 498 röster.

Jag har lite problem med tekniken här från Alandica, så vi flyttar över rapporteringen till min blogg som du hittar här:

http://jonasbladh.wordpress.com/