DELA

Dimman stör flygtrafiken

Air Ålands resenärer har drabbats av inställda turer och förseningar efter att luftfartsverket Finavia förra veckan inledde arbetet med att förnya instrumentflygningssystemet på flygfältet i Mariehamn.
Landning i tjock dimma är mycket svårt under de tre månader som arbetet väntas pågå.

Sedan den 21 maj är flygfältets instrumentlandningssystem stängt. Finavia byter ut systemet mot ett modernt på tre flygfält i landet. Mariehamns flygfält är ett av dem.
– Vårt nuvarande system är 20 år gammalt, berättar tf flygplatschefen Stig Aller.
Air Ålands vd Anders Alm ifrågasätter inte att systemet uppgraderas, men han än inte glad över att arbetet har påbörjats redan i maj – en månad när flygbolaget vanligtvis har många passagerare och väderleksförhållandena inte brukar vara de bästa. Dimma förekommer ofta i maj eftersom varm luft möter kallt hav.
– Det hade varit bättre att inleda arbetet i slutet av juni. Det är bättre att ha instrumentlandningssystemet avstängt i slutet av sommaren för då brukar det inte vara lika dimmigt, säger han.

Inte diskuterat
Han är upprörd över att varken Air Åland eller flygbolaget Nordic Solutions har fått vara med och diskutera lämplig tidpunkt för bytet.
– Som företrädare för det enda flygbolaget som reguljärt trafikerar flygplatsen borde vi ha fått möjlighet att påverka tidpunkten. Det kom inte heller någon direkt information från Finavia om den planerade stängningen, säger han.
Både i måndags och i går fick flera flygplan återvända till Helsingfors och Stockholm efter att ha gjort försök att landa i Mariehamn. Utan fungerande instrumentlandningssystem behövs mycket bättre sikt för landning än med ett system i funktion.

Matts Nyberg på flygtrafiktjänsten vid Finnavias huvudkontor förklarar att tidpunkten för installationen valts för att man ska hinna bli klara innan höstdimman sätter in. Ett sådant här jobb är så omfattande och tidskrävande att om man börjat i slutet av juni kunde det dröja till slutet av september eller in i oktober innan allt var klart.
– Vi försöker välja så bra tid som möjligt, och har temporärt avdelat fem personer för arbetet för att det inte ska bli förseningar, säger Nyberg, och tillägger informationen förstås alltid kunde vara bättre.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax