DELA

Digitala kartor nu fria att använda

Lantmäteriverket har luckrat upp sin monopolställning inom kartvärlden och erbjuder nu en stor del av sitt digitala material gratis.
Men vissa av kartorna kräver specialsystem i datorn.
Lantmäteriverket har fram till månadsskiftet tagit betalt för allt sitt material men sedan den första maj blåser det nya vindar. Nu får vem som helst helt avgiftsfritt ladda ner bland annat generalkartor och kommunindelningskartor i olika skalor och format.
– Materialet får användas både för privat och kommersiellt bruk, publiceras, licensieras vidare och anslutas till någon annan produkt eller tjänst. Den enda begränsningen är att materialets originalkälla och utgivningsår måste nämnas i samband med användningen, meddelar verket.
För att få tillgång till kartmaterialet måste man registrera sig på hemsidan www.maanmittauslaitos.fi.
Dessutom kräver vissa av specialkartorna att den dator man använder har koordinatsystemet ETRS-TM35FIN inprogrammerat och också format som kan tillämpa koordinaterna.
Om man inte har rätt koordinatsystem kan man beställa den karta man behöver och få den på en cd. Men då får man betala en slant.

Titte Törnroth-Sarkkinen