DELA

Digital spårhund säkrar bevis

Barnpornografi som sprids över världen. Narkotikans väg från smugglare till användare. Data- och telefonkorrespondens när mordbränder planeras.
Bevisen finns på nätet – och det är forensikern Rainer Kull som spårar i det tysta.
I ett hörn i Rainer Kulls arbetsrum högst uppe i polishuset står en hängare för kläder. Där hänger en polisuniform och en dykardräkt med stövlar.
Men sedan i våras behöver han inte längre, om inte omständigheterna kräver det, sätta sig i patrullbilen i uniform eller följa med på dykuppdrag när någon drunknat – eller för den delen serva polisernas datorer och servrar i lika hög grad som tidigare.
I april fick han nämligen sent omsider papper på vad han ska ägna sig åt på heltid: Digital bevissäkring, det vill säga att leta reda på och säkra bevis som finns på datorernas hårddiskar, i smarttelefonernas interna minnen och i övrig digital utrustning av allehanda slag.
Därför har Rainer Kull ett dussin datorer i arbetsrummet. Egentligen behöver han ännu fler, men dels får de inte rum, dels går den tekniska utvecklingen så hisnande fort att det behövs resurser för att köpa in det nyaste. Samma är det med telefonerna – det som är nytt i dag är gammalt redan i morgon.
Det här är det som han som it-forensiker, it-utredare, arbetar med.
– Datanörd, säger han själv om sitt jobb.
Digital bevissäkring är en viktig, och en allt större del, av modern kriminalteknik. Datorn och telefonen är redskap för allt och alla i dag och därför måste mycket tid, krafter och pengar ägnas åt att ta reda på vad som döljer sig bakom skalet.
Inte minst behövs utbildning. Rainer Kull är polis i grunden, har utbildat sig till datanom på sin fritid och har efter det fått en flerårig utbildning till forensiker i Stockholm. Forensiker kommer från engelskans forensics, forensic science, som inrymmer alla typer av kriminalteknik.
Läs mer i fredagens papperstidning!

Annika Orre