DELA

Diabetikerna ökar ständigt

Diabetesvården för barn är något bättre än den för vuxna på Åland idag, det kunde överläkarna Ove Mattsson (bilden) och Christian ”Snuffe” Johansson slå fast då de i fredags höll en presentation över diabetesvården på Åland under Läkarföreningens januarisymposium.
34 barn och ungdomar upp till 21 år har typ i diabetes på Åland, medan ingen har typ 2. Mellan 2 och 3 barn insjuknar varje år och siffran ökar för varje år.
Ove Mattsson som talade om vuxendiabetikerna påpekade att resurserna inte ökat i samma takt som antalet patienter. För tjugo år sedan fanns 300 diabetiker på Åland, idag finns 870 registrerade diabetiker men vårdpersonalen har inte ökat nämnvärt, det saknas till exempel både fotspecialist och dietist.
Ove Mattsson arbetar också för, som Nyan tidigare skrivit om, att ett diabetesregister skulle upprättas på Åland. Det skulle bland annat vara till stot hjälp då man vill utvärdera resultatet av diabetesvården. (ke)