DELA

DGH-personal får inte svininfluensa-vaccin

Varken på De gamlas hem i Jomala eller på Trobergshemmet i Mariehamn har personalen fått vaccin som övrig vårdpersonal – trots att vårdarna på till exempel Sunnanberg i Saltvik vaccinerats.
– Vem vårdar våra gamla om vi blir sjuka?
Den frågan ställer sig Kerstin Wikgren, föreståndare för De gamlas hem.
Enligt den turordning som hälsocentralen tillämpar ingår personalen inom hemvård och hemsjukvård i den grupp vårdare som redan har vaccinerats mot svininfluensa. Dit räknas också vårdpersonalen på servicehus.
Däremot ingår inte personal inom inrättningar som De gamlas hem och Trobergshemmet. Men gränsen är inte helt lätt att dra, verkar det som.
– Vi blev fundersamma när vi hörde att personalen på Sunnanberg i Saltvik vaccinerades redan för ett par veckor sedan. Sunnanberg är ju också en institution som De gamlas hem.

67 boende
Kerstin Wikgren var i kontakt med klinikchef Birgitta Hermans på hälsocentralen i går. Svaret hon fick var att man följer den nationella turordningen.
– Nog både förstår vi och respekterar att det är så, men i så fall måste ju samma turordning gälla för alla.
De gamlas hem har i dag 67 boende, och de allra flesta mycket vårdkrävande. Enligt Institutet för hälsa och välfärd löper äldre liten risk att bli sjuka i svininfluensa, men det är inte det som det handlar om.
– Vi har väldigt många unga närvårdare här, strax över 24 år. Det betyder att de löper stor risk att bli sjuka, men de får inget vaccin på många veckor än. Vem ska sköta våra gamla om de unga närvårdarna blir sjuka? Kommer ÅHS emot på något sätt i så fall?

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax