DELA

Det säljs och byggs på Kasberget

Försäljningen av affärs-, bostads- och kontorstomterna i Jomala, strax norr om gränsen till Mariehamn, pågår som bäst.
– Intresset för bostadstomterna ser bra ut, säger Gert Sviberg.
Ålclean, som började bygga i höstas, öppnar inom kort en biltvätt i sina nya lokaler.
Aktiebolaget Dalbo affärsfastigheter ägs av Gert Sviberg och Tomas Brunberg. Bolaget har bjudit ut 26 egnahemstomter och sex radhustomter till försäljning i området strax väster om Träningsverket.
Gerts Sviberg berättar att tomterna högst upp på berget har rönt störst intresse. Några av tomterna har redan sålts och flera är reserverade.
– Folk vill se hur det ser ut när vägarna är färdiga, det är lite svårt att föreställa sig det vintertid.
Det kommunaltekniska arbetet ska vara slutfört i av juni, därefter kan de första börja bygga.
Också Minimax Ab förvaltar en hel del mark i området. Det kommunaltekniska arbetet planeras vara klart till sommaren och därefter bjuds egnahemstomterna ut till försäljning.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman