DELA

Det milda vädret fortsätter

Det syns varken nattfrost eller minusgrader på meteorologernas långtidsprognoser för nästa vecka. Det syns inte speciellt många solsymboler heller men däremot många grå moln och en hel del regndroppar.
Havsvattnet är lite varmare än normalt.
Dagstemperaturerna kommer att ligga mellan 4 och 7 grader och det blir måttliga till friska vindar.
Men också om vintern har backat tillbaka just nu har vi den framför oss. Det märks inte minst av att meteorologiska institutet i Finland nu har öppnat sin istjänst och inleder vintersäsongen med de första ytvattentemperaturkartorna för Östersjön.
Havet söder om oss var i går drygt åtta grader och en halv grad lägre på den norra sidan. det är varmare än normalt men ett par grader kallare än för ett år sedan.
– För tillfället varierar havsvattentemperaturerna på de finska sjödistrikten mellan fem grader i norra Bottenvikens kustvatten och tretton grader på egentliga Östersjön. Jämfört med statistiska långtidsmedelvärden är vattentemperaturen på Bottniska viken cirka en grad högre än vanligt. På Finska viken och på Norra Östersjön är vattnet knappt en till drygt två grader varmare än i genomsnitt, säger isexpert Jouni Vainio på Fmi.
– I det här skedet av hösten är det på basis av vattentemperaturen omöjligt att säga hurudan isvintern blir. Man har dock inlett ett försök på Meteorologiska institutet där man strävar efter att göra upp prognoser för isförhållanden under den kommande vintern redan i brytningsskedet mellan höst och vinter.
Istjänstens främsta uppgift är att hjälpa sjöfarten med information om rådande islägen. (tt-s)