DELA

Det lönar sig att fråga om sänkt avgift

Man kan få avgiftsbefrielse vid Ålands musikinstitut om ens ekonomiska situation är sådan att det behövs.
Även IFK Mariehamn kan diskutera saken.
Sleipner har redan haft ridskolelever som får ridningen betald av sin kommun.
Det finns ett stort utbud av barn- och ungdomsaktiviteter på Åland. De flesta kostar.
I Mariehamn väcktes upprörda känslor när Hem och skolaföreningarna inte längre kunde erbjuda barn och ungdomar gratis dans och meckarverksamhet. Vad finns det då för möjligheter att delta i barn- och ungdomsaktiviteter om ens familj har det dåligt ekonomiskt ställt?

Ansöka om befrielse
Vid Åland musikinstitut finns en möjlighet för elever att få avgiftsbefrielse om familjens ekonomi är ansträngd.
– Om man ansöker hos direktionen och motiverar det väl kan man få avgiftsbefrielse. Men det har inte hänt under min tid, säger rektor Björn Blomqvist.
IFK Mariehamns sektion för ungdomsfotboll har runt 370-380 spelare. Intäkterna man får via träningsavgifterna går till att täcka kostnaderna för verksamheten.
Någon avgiftsbefrielse har inte varit aktuell.
– Men naturligtvis, vi är människor och vi lyssnar. Man kan diskutera med oss, säger föreningschef Thomas Fonsell.


Socialen betalat
Ridklubben Sleipner har 220 ryttare per vecka på sina lektioner. Åldersspannet är 4-70 år. Ridskolchef Mia Andersson har inte märkt av någon minskning av intresset ens under den ekonomiska nedgången trots att ridningen kan räknas som en dyr sport.
Man har inget system för avgiftsfritt för dem som inte har de ekonomiska förutsättningarna att betala ridlektioner.
– Men vi har haft några ungdomar som socialen betalat för, säger Andersson.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds