DELA

Det klagade patienterna på i fjol

Dåligt bemötande och brister i behandlingen toppade de åländska sjukvårdspatienternas missnöjeslista 2012.
Det visar en färsk rapport från landskapets patientombudsman Marina Karlsson.
Totalt registrerade ombudsmannen 196 patientärenden i fjol, en ökning med 54 ärenden jämfört med 2011.
49 gällde rådgivning och 146 handlade om att patienten var missnöjd. Av de ärendena handlade 104 om missnöje med vård och behandling inom ÅHS.
34 ärenden gäller rutinerna. Den vanligaste orsaken är att vårdpersonalen inte har lyssnat på patienterna och att en del av dem har känt sig avvisade. Patienterna klagar också på bristande information till dem och mellan enheter.
En del patienter har känt att de blivit ”bollade” mellan kliniker utan att någon tagit ansvar för deras behandling.
Två patienter var missnöjda med att man inte följt den smärtmedicinering som ordinerats av läkare. I ett fall fick en patient som hade svår smärta på grund av cancer inte smärtmedicin.
Och två patienter var missnöjda med att ÅHS inte följd den behandlingsplan som gjorts på sjukhus som de remitterats till utanför Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom