DELA

Det hårda arbetet bar frukt – Åland nära vindkraftsstöd

Riksdagens ekonomiutskott har sagt ja till att Åland ska omfattas av det nationella stödet för vindkraften.
Många på Åland jublade i går över beskedet. Men det finns också oro.
Den åländska kampen för vindkraftsstödet har burit frukt. I förrgår gav riksdagens ekonomiutskott sitt betänkande om regeringspropositionen om stöd till förnybar energiproduktion där utskottet följde samma linje som grundlagsutskottet gjort tidigare – att den åländska självstyrelsen inte hindrar att åländska vindkraftsproducenter tas med i stödsystemet.
Ålandsdelegationen, justitieutskottet, miljöutskottet och jord- och skogsbruksutskottet gav sina för Åland positiva utlåtanden innan ekonomiutskottet som sista instans i riksdagen gav grönt ljus.


Komma överens
Nu skickas ärendet till arbets- och näringsministeriet där man snabbt måste börja med lagstiftningsarbetet och komma överens med Åland om hur man ska gå vidare. Det är bråttom eftersom det är meningen att riksdagen ska godkänna stödlagen inom december.
För ekonomiutskottet är det väsentligt hur kostnaderna för stödpaketet fördelas mellan Åland och staten. Till Helsingin Sanomat säger utskottets ordförande Jouko Skinnari (SD) att Åland måste sköta sin del och att arbets- och näringsministeriet måste skynda på för att få ärendet avgjort.
Som Nya Åland tidigare har berättat har landskapsregeringen och ledande tjänstemän bokat in ett samrådsmöte med ministeriet den 8 december i Helsingfors.


20 miljoner per år
Från åländsk sida har man hela tiden sagt att stödet behövs för att Ålands vindkraftsproducenter ska mäkta bygga ut vindkraften enligt planerna – varken producenter eller elanvändare på Åland kan finansiera utbyggnaden på egen hand.
Om alla planer förverkligas kan Åland ensamt uppfylla 10 procent av hela Finlands klimatmål inför EU. Utan tillskottet från Åland blir det nästan omöjligt för Finland att klara av sitt åtagande.
Och det är verkligen inga småpengar det handlar om. Enligt Helsingin Sanomat skulle Åland, om landskapet inte är med i stödsystemet, få omkring 3 miljoner euro extra per år via klumpsumman som ökar i och med energiskatten som ska finansiera stödpaketet. När Åland nu kommer med i stödsystemet betyder det enligt tidningen ett årligt tillskott på cirka 20 miljoner euro för de åländska vindkraftsproducenterna.


”Jag är väldigt nöjd”
Finansminister Mats Perämaa (Lib), en av dem som kämpat hårt för att få in Åland i stödsystemet, är förstås väldigt nöjd med ekonomiutskottets betänkande.
– Utan att ännu ha läst den svenska versionen av betänkandet säger jag spontant och preliminärt att ekonomiutskottet har gett ett svar som motsvarar våra ambitioner. Vi vet att vi har haft goda argument när vi har sagt att vindkraft ska produceras där det blåser bäst.
Men ännu blåser han inte faran över.
– Jag säger varken bu eller bä om fortsättningen. Vi ska först komma överens med ministeriet om vad vi ska uppfylla själva. Men vi utgår från att regeringen lyssnar när riksdagen i och med betänkandet säger hur frågan ska lösas.


Samrådslösning
Kan det alltså komma ännu ett bakslag?
– Jag vill inte säga något annat än att vi har fått gehör för vår ståndpunkt. Det finns inga garantier förrän vi har kommit fram till en samrådslösning.
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér är på besök i New York med riksdagens utrikesutskott. Också hon uppger att det känns bra att allt arbete som gjorts har lett till resultat och att grundlagsutskottets tidigare utlåtande var så tydligt att det inte var möjligt att kringgå.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax