DELA

Det här innebär vårjaktsbeslutet

Landskapsregeringen beslöt att återinföra vårjakt på guding.
Det här innebär vårjaktsbeslutet.
Näringsminister Torbjörn Eliasson (C) informerade i går om beslutet som togs av en enig regering
Under vårjakten får man skjuta sammanlagt 4.300 alfåglar och 3.000 ejderhannar, alltså gudingar. Man inför också ett nytt sätt att rapportera in sin fällda kvot. Jakttillstånd söks via landskapsregeringens hemsida och när man beviljats tillstånd ska man varje dag man jagat rapportera in via sms senast klockan 23 hur många fåglar man skjutit.
Dagskvoten gäller alla dagar för en jägare med tillstånd, det vill säga man kan fälla fem fåglar per dag under hela jakten om man är ivrig. Men landskapsförvaltningen håller koll på den sammanlagda kvoten och om 4.300 alfåglar och 3.000 gudingar är skjutna innan jakttiden är slut avblåses jakten.
Jakten på alfågel inleds den 15 april och för guding är den 1 maj som gäller. Jakten pågår till den 20 maj om inte kvoten är fylld före det.
Jakten ska följas upp varje år för att se om det blir några stora förändringar i beståndet av ejder. Om skyddsstatusen för ejder ändrar måste landskapsregeringen ompröva sitt beslut att tillåta jakt.


Viltvård
Vem får då jaga? Kraven på jägare är desamma som förut. Man ska bo på Åland, men även boende utanför Åland kan få tillstånd under vissa särskilda omständigheter.
Man ser också fördelar för viltvården. Jaktvårdsföreningarnas intresse för att hålla efter rovdjur som skadar ejderns honor och ungar ökar om man får jaga hanen. Eliasson resonerar som så att om man tillåter jakt på gudingar så förbättrar man förutsättningarna för ejderbeståndet att öka.
Exempelvis minkar och mårdhundar äter fågelägg och jägarna lägger ut fällor för att skydda äggen för att säkra sin bytesfågel.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds