DELA

Det här är Birka Stockholm

Birka Paradise har bytt namn till Birka Stockholm.
– Vi vill få en mera lokal anknytning, säger Eckerökoncernens informatör Ken Johansson.
Nu då Birka Paradise är på dock målas den senare delen av namnet över och ersätts med Stockholm. Då fartyget sätts i trafik igen på måndag blir det alltså under namnet Birka Stockholm som hon i framtiden kryssar mellan Stockholm och Mariehamn.
– Namnbytet har redan blivit formellt. Men det har föregåtts av en lång profileringsprocess, säger Ken Johansson.
Genom att byta namn vill man få en mera lokal anknytning på kryssningstrafiken.
– Vi vill helt enkelt lämna det här med Karibien och Söderhavet och paradis och i stället knyta trafiken till våra nordiska sjöfartstraditioner och vår egen skärgård. Vi gör det ju med våra andra fartyg.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen