DELA

Det går bättre för Ålandsbanken

Ålandsbankens rörelseresultat för årets första halva är drygt nio miljoner bättre än motsvarande period i fjol. Enligt vd Peter Wiklöf beror det bättre resultatet på att organisationen har effektiviserats, afärsvolymerna stigit och att banken ser en stadig tillväxt framförallt i Sverige. Ålandsbanken har också sett över prissättningen av sina tjänster.
– Mycket arbete återstår dock innan vi har nått den lönsamhetsnivå som våra aktieägare har rätt att förvänta sig. Vår resultatutveckling fortsätter att utmanas av låga marknadsräntor och kostnadsökningar till följd av återkommande nya regelverkskrav, säger Wiklöf.
Första halvan av fjolåret gick Ålandsbanken minus med 4,1 miljoner euro och nu uppvisar rörelseresultatet ett plus på 5,2 miljoner euro.