DELA

Det gamla lagtinget är upplöst

När lagtinget för mandatperioden 2003–2007 samlades för sista gången på onsdagen passade avgående talmannen Barbro Sundback (s) på att presentera sina visioner för lagtingsarbetet.
Hon vill intensifiera debatten och oroas över lågt deltagande i utskotten.
Barbro Sundback sammanfattar perioden som intensiv och säger i sitt tal att debattglädjen har varit stor. Hon vill ändra strukturen på debatten så att den blir stramare.
– Nu tenderar remissdebatterna att bli mycket långa och innehålla åsikter och krav som ändå inte beaktas. Ett förfarande som lyfter fram det relevanta i utskottsbehandlingen borde eftersträvas.
Sundback vill att flera åtgärder vidtas för att göra debatten mer intressant för allmänheten och medierna. Talmannen uttrycker också oro över att deltagandet emellanåt varit så lågt att utskotten inte har varit beslutsföra.
– Det är ett nytt fenomen som inte kan förbigås med tystnad. För oss som suttit länge i lagtinget är det något främmande.

Många nya lagar
I sitt tal tackar Barbro Sundback lagtingsledamöterna för att de under perioden fört ett initiativ till riksdagen om Ålands inflytande i EU. Hon är också full av beundran för landskapsregeringens arbete under perioden och berömmer den på flera punkter.
– Ett omfattande förändringsarbete har utförts. Lagar som under flera mandatperioder efterlysts av lagtingat har nu förverkligats.
– Kontakterna med rikets representanter har under slutet av mandatperioden lett till ökad dialog och att bättre politiskt klimat.
Hon riktar också tack till lagtingets personal och landshövdingen Peter Lindbäck för väl utfört arbete. Även landshövdingen lyfter i sitt tal fram det ambitiösa lagstiftningsarbetet under perioden.

Tidvis turbulent
Hela 247 beslut om landskapslagar har skickats till Ålandsdelegationen för kontroll.
– Antalet landskapslagar under de gångna fyra åren har fördubblats i förhållande till föregående mandatperiod, säger Lindbäck.
Lagtingets sista sammankomst avslutas med att vice talmannen Viveka Eriksson (lib) tackar Barbro Sundback för hennes arbete.
– Ni har under er tid som talman verkat för att öka kontakterna mellan lagtinget och olika grupper i samhället.
Eriksson anser att den period som lagtinget nu lämnar bakom sig har varit händelserik och tidvis turbulent.
I dag tillträder det nya lagtinget som öppnas av republikens president Tarja Halonen.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax