DELA

Det blir trångt i Självstyrelsegården

Fler anställda ska rymmas in i Självstyrelsegården när landskapsregeringen gör sig av med hyreslokaler.
Personalen på finansavdelningen säger ifrån och kräver att alla på avdelningen ska ha ett eget arbetsrum.
Det kommer att bli mindre utrymme för landskapsregeringens anställda i Självstyrelsegården. För att spara på lokalkostnaderna ska landskapsregeringen göra sig av med flera lokaler som de hyr runt om i stan och flytta fler arbetsplatser till huvudbyggnaden.
– Vi måste utnyttja varje liten kvadratmeter i huset på bästa sätt och då blir det fler personer i huset, säger förvaltningschef Arne Selander.
De flesta större arbetsrummen ska i fortsättningen rymma två arbetsplatser.
Personalen på finansavdelningen är kritisk mot rumsfördelningen i ett brev de skickat till personalenheten.
– Att dela arbetsrum innebär att man ofrivilligt får ta del av kollegans besök och telefonsamtal. Våra egna erfarenheter och forskning visar att detta leder till en ineffektiv förvaltning med ökad stress för de anställda vilket på sikt leder till övertidsarbete, lägre kostnadseffektivitet, sämre arbetsresultat, dålig hälsa och sjukskrivningar, skriver de 14 anställda som undertecknat brevet.
De skriver också att arbetsklimatet på avdelningen har hårdnat och arbetsbördan och pressen ökat.
– Vi behöver alla ett eget arbetsrum för att få arbetsro och förutsättningar att sköta vårt arbete på bästa sätt, står det i brevet.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni