DELA

Det blir lättare att återvinna batterier

Från och med den första mars ska det bli lättare att återvinna elektroniska varor och batterier. Det slog landskapsregeringen fast i går.
Den nya förordningen innebär att försäljarna får ett större ansvar. I framtiden ska den som tillverkar, för in till Åland eller importerar elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ordna separat en insamling och materialåtervinning av de kasserade produkterna. Producenterna ska också stå för kostnaderna.
Butikerna ska också ta emot vanliga småbatterier och laddningsbara batterier om de säljer sådana. Om butiker som säljer bilbatterier tar emot kasserade bilbatterier så ska dessa tas emot gratis.
Livsmedelsbutiker som är minst 1000 kvadratmeter stora ska ta emot elektroniska produkter som 25 cm eller mindre. Samma skyldighet gäller för andra butiker som inte är livsmedelsbutiker och som säljer elektriska eller elektroniska varor om butiksytan är 400 kvadrat eller större.
Den som återvinner en vara har ingen skyldighet att köpa en ny. (al)