DELA

”Det är slarv helt enkelt”

Landskapsläkare Birger Sandell fick den 25 september en skriftlig anmärkning för att han slarvat bort handlingarna i en mängd ärenden under många år.
– Han har ägnat en hel del tid åt att leta i sitt arbetsrum men inte hittat dem. Det är slarv helt enkelt, säger hans överordnade, socialchef Carina Strand.
Nya Åland berättade i går att landskapsregeringen nyligen avskrev över 40 ärenden som blivit liggande utan åtgärd hos Birger Sandell. Vissa ärenden aktualiserades redan i början av 1990-talet.
Sandell har haft jobbet som landskapsläkare sedan 1981. I gårdagens Nyan skyllde han på stor arbetsbörda och på att han har varit och är ensam, men sa också att han inte har begärt hjälp under årens lopp.
Han hävdade också att handlingarna inte har förkommit utan att de ligger i olika högar i hans arbetsrum.


Storstädning
Nya Åland har talat med Carina Strand, chef för landskapets social- och hälsovårdsbyrå sedan 2007 och Birger Sandells överordnade.
– När jag började för två år sedan såg jag att det fanns många gamla ärenden. Birger och jag diskuterade och jag sa att de måste åtgärdas.
För cirka sju månader sedan tog hon itu med storstädningen på allvar. Sedan dess har hon regelbundna möten med landskapsläkaren.
– Vi har börjat med de äldsta ärendena från 1992-04 och har gått igenom dem tillsammans. De är nu avskrivna.
Nästa möte hålls den 4 november.
– Då ska ärendena från 2005-07 vara behandlade, har jag sagt. De är inte så väldigt många, under tio.
Det finns också ett antal ärenden som blivit liggande från 2008, berättar hon.


Har inte hittats
Men handlingar i ärenden som har kommit till landskapet ska naturligtvis inte förkomma, och för de borttappade handlingarna har Birger Sandell fått en skriftlig anmärkning – en varning av andra graden.– av sin chef.
– Det är en markering som innebär att arbetsgivaren inte accepterar att handlingar kommer bort. Han har ägnat en hel del tid åt att leta efter handlingarna i sitt arbetsrum men ännu åtminstone har han inte hittat dem.
Kommer de som står bakom ärendena att få något svar?
– Jag vågar inte svara på om det har skickats ut brev till dem. Jag tycker att om det är möjligt så bör de få ett svar av landskapsläkaren.


Högsta prioritet
Har han haft för stor arbetsbörda?
– Jag vet inte hur hans arbetsbörda sett ut tidigare. Men generellt kan man säga att många har stor arbetsbörda. Det handlar om att prioritera sitt arbete, i synnerhet när det gäller patientklagomål.
Har han vetat att patientklagomålen bör prioriteras?
– Ja. Vi har som sagt diskuterat det flera gånger.


Förtroendefråga
Kan det vara frågan om tjänstefel?
– Det kan jag inte svara på. Ärendena hör till hans arbetsuppgifter. Som byråchef har han ett ansvar för att de blir behandlade.
Har saken diskuterats med förvaltningschefen?
– Ja.
Birger Sandell, som har en månadslön på 5.455 euro, har aviserat att han går i pension nästa år. Vid avdelningen jobbar även en sekreterare och hälsovårdsinspektören.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

Fotnot. I morgon synar Nya Åland ärendehanteringen på de övriga avdelningarna.