DELA

Dennis J: Mariehamns stad gör ett misstag

Enligt Dennis Jansson uppfyller hans förslag till minigolfbana i Österhamn alla kriterier i stadens anbudsförfrågan.
– Vi var för otydliga i annonsen, säger tekniska nämndens ordförande Folke Sjölund.
Dennis Jansson är mycket kritisk till tekniska nämndens beslut att göra en ny anbudsinbjudan för en minigolfbana i parkområdet vid infarten till Lilla Holmen. De två förslag som kom in i den första omgången förkastades.
– Jag tycker att man gör ett misstag inom Mariehamns stad. Från stadens sida vill man inte ha något nytt, säger Dennis Jansson.
I hans rättelseyrkan står det: ”Bantypen av den absolut senaste modell, MOS, eller Minigolf Open Standard är en bantyp, som är godkänd av internationella förbundet WMF”.
– Mariehamn skulle bli först i Finland med den nya bangolfstandarden, säger Dennis Jansson.
För att styrka sina argument bifogar han ett utlåtande från Hans Olofsson, världsmästare i minigolf. Hans Olofsson skriver bland annat: ”Använd möjligheten att arrangera nyskapande tävlingar på den aktuella banan och se anläggningen som en profileringsåtgärd av Åland.”

Intressant
Tekniska nämndens ordförande Folke Sjölund (lib) menar att Dennis Janssons moderna anläggning är intressant, men att staden är ute efter en traditionell minigolfbana.
– Tyvärr blev annonsen för allmänt formulerad. Vi hade ingen tanke på att det skulle komma in anbud av det här slaget.
Dennis Jansson menar att Folke Sjölund lovat bort platsen och att det är därför hans anbud förkastades. Det förnekas av Folke Sjölund.
– Mariehamns stad har lovat minigolfspelarna en traditionell bana. Men vi har inte lovat platsen till någon speciell person.
Men Folke Sjölund tycker ändå att Dennis Janssons förslag är intressant. Han säger att det är möjligt att bygga två banor bredvid varandra. Dennis Jansson förkastar förslaget.
– Det fungerar inte ur lönsamhetssynpunkt.

Ny förfrågan
Tekniska nämnden kommer snart att skicka ut en ny anbudsförfrågan. Den kommer att formuleras annorlunda än den förra. Den här gången ska det tydligt framgå vilken typ av bana det är frågan om.
– Har staden en gång givit ett löfte till spelarna om en traditionell bana mitt i stan, så ska vi hålla det också, säger Folke Sjölund.
”Åland har tyvärr aldrig varit först med någonting utan gör allting efter att det beprövats på alla andra ställen. Nu finns här möjlighet att vara först med den nya generationens minigolf”, skriver Dennis Jansson i sin rättelseyrkan.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax