DELA

Den Inre Oasen ordnar tyst dag i blomningstid

Föreningen Den inre oasen, DIO, arrangerar en ny rektreationsdag. Denna gång på Gregersö och med temat blomningstid.
Samtidigt berättar styrelsen att det i framtiden blir retreater i Sunds prästgård.
Föreningen DIO ska småningom skriva ett avtal med Sund-Vårdö församling om att få sätta Sunds prästgård i skick för vår kommande retreat- och rekreationsgård. Styrelsen arbetar för fullt, meddelar de i ett pressmeddelande.
Under tiden hålles rekreationsdagar med frivilliga krafter. Föreningen har flera gånger haft dem på Stormskärs värdshus i Vårdö Simskäla.

Blomningstid
Nästa rekreationsdag hålls den 10 maj på Gregersö, Jomala församlings lägergård på Möckelö, i Jomala.
Temat för dagen är: Blomningstid.
Vägledningarna hålls av prästen Håkan Sandvik, komminister i Taxinge-Turinge församling, bördig från Finland. Han är känd som andaktshållare i Sveriges radio.
Håkan Sandvik har arbetat i Mellanöstern med många olika projekt. Han är också aktiv i den nybildade föreningen Anaforas vänner i Sverige som stöder det stora retreatcentret Anafora i Egypten, en fristad i ett kaotiskt land.

Tystnad
Rekreationsdagen börjar med morgonmål klockan 8.30 och avslutas med mässa klockan 18.00.
Däremellan är deltagarna fria att efter eget behov välja att delta i det man önskar. Under dagen råder tystnadens kultur.
Man kan läsa, måla, promenera, simma, sova allt efter egen önskan.
Förutom vägledningstillfällena och avslutande mässa kan den som önskar skriva ett kryss på en samtalslista och ha en egen samtalstid med vägledaren.
Till dagen finns inget krav på medlemskap.

Anmälan
Deltagaravgiften för dagen, som inkluderar morgonmål, lunch, eftermiddagskaffe och middag är 50 euro per person.
Anmälan senast 5 maj till Agneta Finckenberg-Eriksson tel. 040 549 39 99 (säkrast kvällstid) eller till
Mis Nordberg tel. 0457 548 39 06 (säkrast kvällstid). (ka-f)