DELA

Demonstrerade för sina rättigheter

De utvecklingsstörda hamnar ofta på sidan om och kan inte alltid strida för sig själva.
I helgen demonstrerade sju DUV-medlemmar med slagord och plakat.
Vart tredje år har De utvecklingsstördas väl i Finland en större träff för de regionala föreningarna. I helgen ordnades träffen i Borgå i samarbete med föreningen Steg för steg.
Temat för träffen var demokrati och mänskliga rättigheter. På lördagen hölls olika workshops på Borgå folkakademi där man talade kring ämnet.
– Och så tillverkade vi plakat med slagord på som vi använde vid söndagens demonstration, säger Ann-Britt Alén, fritidssekreterare för DUV på Åland.
Vid demonstrationen sjöng man även en sång med melodin till ”Hej tomtegubbar” men texten byttes ut till ”Hej kommungubbar”.
Temat mänskliga rättigheter var aktuellt med tanke på den nya handikapplag som ska ge alla funktionshindrade rätt till personlig assistans, lagen finns redan i riket men har ännu inte antagits av Åland.
Enligt Ann-Britt Alén följs inte alltid lagen i riket heller. Därför läste DUV-medlemmarna på lördagen upp en resolution för riksdagsledamot Mikaela Nylander (Sfp).
– Vi var bekymrade över de nedskärningar som görs på området, säger Alén.

Är individer
I resolutionen, som riktar sig till kommunerna, skriver man bland annat att det är viktigt att komma ihåg att utvecklingsstörda har samma rättigheter till självbestämmande som andra personer. Att man inte behöver förmyndarskap och beskydd, utan stöd. Man skriver vidare att service och stöd inte ska grunda sig på kommunernas anslag utan på de utvecklingsstördas behov.
Ann-Britt Alén tycker att sådana här träffar och demonstrationer är viktiga för att synliggöra personer med utvecklingsstörning.
– Utvecklingsstörda är också individer och personer, inte en grupp som alla har samma behov.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax