DELA

Demonstrationsvåtmark ska stå klar sista mars

Häftiga regn gjorde att en vall på demonstrationsvåtmarken i Sund Gesterby rämnade i höstas.
Det har försenat anläggandet av våtmarken, men landskapsregeringen tror ändå att den kan stå klar till sista mars.
Det var i början av september som häftiga höstregn fyllde den ännu inte färdiga våtmarken i Sund med vatten.
– Vid det tillfället hade vi ännu inte hunnit gräva ner de stora säkerhetsrören. De allra grövsta rören som ska ligga överst i vallen och som vatten ska rinna igenom när det kommer skyfall var inte nergrävda än, säger vattenbiolog Mikael Wennström på landskapet.
Mindre rör var nedgrävda, men de kunde inte svälja allt regn som föll.
– I stället grävde vattnet ur jorden mellan de smalare rören, det bildades ett dike mellan dem. Sedan rann det mer och mer vatten där och till slut bildades det en riktig kanal mitt i vallen.
Från början var det tänkt att våtmarken skulle stå klar hösten 2013. I och med översvämningen i september blev arbetet försenat och man räknar nu med att våtmarken blir klar till sista mars i stället.
– Vallen blev så vattendränkt att det inte gick att bygga klart i höstas. Nu är det ordentlig tjäle där så vi räknar med att jobbet ska gå bra att göra den närmaste tiden, säger Wennström.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg