DELA

Debatten om rattfylleri bara fortsätter

Debatten om rattfylleri bordlades i början av sommaren och likadant gick det med debatten i lagtinget i går. Mest uppmärksamhet får frågan huruvida det spelar roll att sänka promillegränsen från 0,5 promille till 0,2.
Fredrik Karlströms (OB) motion om att man ska bli av med bilen vid upprepat grovt rattfylleri väckte också debatt.
Inte heller denna gång hann lagtinget avsluta debatten alkolås, gränsen för rattfylleri och förverkande av fordon vid upprepat rattfylleri.
Lagutskottet har föreslagit att lagtinget ska förkasta tre motioner som berör rattfylla.
Gun-Mari Lindholm (OB) vill att dömda rattfyllerister ska kunna installera alkolås som ett alternativ till körförbud.
– Det är en engångskostnad på 1.000-1.500 euro att jämföra med kostnaderna för en som kör rattonykter igen och igen.
Carina Aaltonen (S) och hennes partikollegor vill sänka promillegränsen för rattonykterhet från 0,5 till 0,2 promille.
– Jag tror att majoriteten av den åländska befolkningen vill ha lägre gräns, sade Aaltonen. En sänkning skulle på sikt också ändra attityden till alkohol och bilkörande.

De grova rattfylleristerna
Fredrik Karlström (OB) vill att rattfylleristers fordon ska förverkas efter upprepade grova rattfyllor. Att sänka promillegränsen är inte ett lika effektivt verktyg anser han.
– Vi silar mygg och sväljer elefanter. Problemet är inte de som har mellan 0,2 och 0,5 promille utan de grova rattfylleristerna. Man kan ta båten och bragderna när man bryter mot jaktlagen, så varför inte bilen.
– Det här att man ska ta bilen känns som om Karlström vill visa sig häftig. Är det inte möjligt att man kan göra så redan, sade Åke Mattsson (Lib).
– Det är inget häftigt i det. Jag vill ha bort de grova rattfylleristerna från vägarna.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax