DELA

De vill undersöka fisk med sprängmedel

51 sprängkapslar ska detoneras under havsytan på östra Föglö. På så sätt vill Hydrophyta ekologikonsult ta reda på om fiskars lekområden hotas av kortruttsplanerna.

Maximalt 51 sprängkapslar med ett gram sprängämne vardera ska konsultbolaget Hydrophyta ekologikonsult använda för att provfiska yngel på östra Föglö. Företaget har lämnat in en ansökan till landskapets Fiskeribyrå för att få utföra provfisket.
Provfisket är en del av förprojekteringens miljökonsekvensbedömning (MKB)för att bygga ny hamn, ny farled och göra nya vägdragningar.

Läs mer i dagens tidning.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax