DELA

De vill se ungdomar i politiken

Hur ska man få ungdomar mer politiskt engagerade? Det ska en kommitté ta reda på.
– Ungdomspolitiken är en viktig fråga för landskapsregeringen, men det blir lätt bara vackra ord, säger utbildningsminister Britt Lundberg (c).
Ungdomar ska ha möjlighet att påverka sin vardag och enligt ungdomskonsulent Lotta Angergård är det inte bristen på intresse för politik hos ungdomar som är problemet.
– Det viktigaste är att de blir bemötta med respekt och känner att de kan påverka.
Britt Lundberg (c) vill att politiken ska betraktas ur ett ungdomsperspektiv och önskar respons på aktuell politik från ungdomar.
– Målsättningen är att alla beslut inom landskapsregeringen ska ses ur ett ungdomspespketiv. Problemet är kanske att den arbetsmetod vi använder inte tilltalar ungdomar.
Hon berättar att politiker tidigare haft träffar där de unga har fått ställa frågor. Antingen muntligt eller också via lappar som skickats fram.
– Vi tycker att det är roligt. Under valperioden brukar det vara valdebatter i skolorna, och det är sällan jag har fått så spännande frågor som då.

Ska ses som resurser
Även om det kan ta tid innan byråkratins sega kvarnar mal tycker kommitténs ordförande Fredrik Erlandsson (c) att det inte bara ska satsas på långsiktiga perspektiv.
– Vi vill att ungdomarna ska ses som en resurs här och nu. De ska inte behöva sitta och vänta på att få påverka, säger Fredrik Erlandsson.
Enligt honom ska ungdomspolitiken på Åland finnas inom alla områden och inte enbart under det som vuxna har formulerat som ungdomsfrågor.
– Det ska inte spela någon roll vad det handlar om. Trafik och miljö är viktigt för ungdomar också, säger Fredrik Erlandsson.

Viktig roll
För att ungdomar ska kunna ta för sig mer inom politiken krävs mer engagemang från kommuner och skolor, tycker Lotta Angergård.
– De spelar en viktig roll. Hur fritiden, skolan och elevrådet ser ut beror på vilken kommun man bor i.
Hon tycker också att landskapsregeringen och lagtinget ska bli mer lättillgängliga för ungdomar.
– Äldre måste skapa förutsättningar och ompröva sina mötesmetoder för att ungdomar ska kunna vara delaktiga. Jag tror inte att vi kan locka unga med fyrverkerier vid Självstyrelsegården, säger hon och ler.
Fredrik Erlandsson understryker att ett program med konkreta handlingsplaner ska vara färdig innan årsskiftet.
– Nu när vi sitter och diskuterar saken är det en solig eftermiddag utanför. Det här kommer inte att hamna i någon dammig mapp!

LINNEA FRIMAN

linnea.friman@nyan.ax