DELA

De vill ha en säkrare gata

Fem familjer som bor vid Askuddsvägen i Mariehamn har tagit ett medborgarinitiativ för att få ner hastigheten på vägen. I går bjöd de in pressen och övriga boende i området för att berätta om vilka förändringar de skulle vilja se att genomfördes.
– Vårt bostadsområde genomskärs av en matargata som vi upplever att har allt för hög hastighet i dag, säger Britt Lundberg, landskapsregeringsledamot och en av de boende på gatan.
Lundberg berättar att de boende längs vägen har fört en kamp för att sänka hastigheten i många år. För ungefär tio år sedan sänktes hastigheten på vägen från 50 till 40 som ett resultat av den kampen. Dessutom byggdes en cykelbana.
– Men sedan dess har det skett en stor generationsväxling här, det finns mycket fler barn i dag än förut och trafiksituationen är besvärlig.
De boende vid vägen påpekar också att de som verkligen kör 40 på Askuddsvägen är få. Många dammar på i högre hastigheter.
– När de kommer ut på raksträckan här så gasar de på, säger Gunilla Jansén.
– Det har varit många ”fem före olyckor”, till exempel bilar som får nita för att de inte sett barn som skall gå över övergångsstället. Vi vill ha en förändring nu innan det händer en riktig olycka, säger Lundberg.


Mer övervakning
Förändringen som de boende vill se har de formulerat i ett medborgarinitiativ som de planerar att överlämna till stadsdirektör Bjarne Pettersson den 17 september. I medborgarinitiativet föreslår man att hastighetsbegränsningen på vägen skall sänkas till 30 kilometer i timmen. Utan fysiska åtgärder tror de boende dock inte att en hastighetsbegränsning får någon effekt.
– Vi har studerat boken ”Ett ögonblick” som svenska kommunförbundet gett ut och utifrån den föreslår vi timglasavsmalningar, vägdelare och siffror målade på vägbanan.
De boende skulle också gärna se att en hastighetstavla sattes upp i området för att påminna bilisterna om vilken hastighet de håller. Tavlan skulle även kunna användas i andra områden inom staden. Belysning vid övergångsställena önskas också.
– Och så vill vi ha mer övervakning här, så att reglerna verkligen följs. När polisen hade en kontroll här förut tog de tio personer på trettio minuter, tillägger Ralf-Åke ”Kåke” Mattsson.


Skolbarn
De boende berättar att väldigt många barn korsar Askuddsvägen dagligen.
– De som kommer från till exempel Örtvägen och skall till skolan går också över här, så det är mycket fler barn än bara de som bor här.
Längs Askuddsvägen finns även två daghem och i närheten finns en idrottsplan. Området runt vägen sluttar.
– Tänk dig själv om någon leker med en boll och den studsar i väg över vägen. Även om barnen här är trimmade att respektera trafiken och vägen kanske inte deras kompisar som kommer över för att leka är det, säger Lundberg.
Slutligen tillägger de boende att drömmen egentligen är att Askuddsvägen skulle göras om från matargata till en lokalgata.
– Men de här åtgärderna vill vi åtminstone se.
Nu kommer de boende att börja samla in namn bland folk som bor och verkar vid eller i närheten av vägen. Den 17 september lämnas listorna in tillsammans med medborgarinitiativet.

Text och foto: MALIN LUNDBERG