DELA

De ska serva tjänstemän, allmänhet och journalister

Landskapets nya kommunikationsenhet ska ge service åt tjänstemännen och informera allmänhet och massmedier. Också politikerna får hjälp att nå ut med sina budskap.
– Men inte när det handlar om partipolitik, säger kommunikationschef Björn Häggblom.
Han basar sedan årsskiftet över den nya kommunikationsenheten som består av honom själv, lantrådets sekreterare Marina Sundström, Ålandskontorens informationssekreterare i Helsingfors och Stockholm Britt-Inger Wahe och Gunnar Westerholm samt Monica Lindqvist, förvaltningschefens sekreterare.
Björn Häggblom formulerar uppdraget så här:
– Enskilda tjänstemän ska fortsättningsvis uttala sig om olika ärenden. Vår roll är att vara ett stöd. Vi ska förstärka samordningen och ge support till både tjänstemän och politiker.
Han nämner två större projekt som enheten ska jobba med – dels att ta fram en ny hemsida för landskapsregeringen, dels att revidera landskapsregeringens kommunikationsstrategi.
– Den nuvarande hemsidan är från 2003 och kommunikationsstrategin från 2005.

Arbeta strategiskt
Ska enheten hjälpa politiker att få ut sitt budskap på det sätt de vill?
– Vi ska hjälpa dem att arbeta strategiskt i förhållande till massmedierna. Vi vill att informationen ska vara korrekt och hjälper så klart till med det så att inga felaktigheter går ut.
Men för den skull ska inte informationen tillrättaläggas, säger han.
– Det handlar mycket om att underlätta journalisternas arbete. När olika beslut har fattats så glömmer man kanske bort att informera aktivt utåt.
Internutbildning av personalen ingår i uppdraget, berättar Björn Häggblom.
– Inom förvaltningen finns det tjänstemän som är vana att handskas med medierna och så finns det de som är mera ovana. Det handlar om att bli tydligare och att också bygga en relation till medierna.

Offentlighetslagen
Ett uppdrag som tangerar kommunikationsenhetens verksamhet är revideringen av den åländska lagen om handlingars offentlighet från 1977. Dagens krav på en öppen förvaltning är betydligt större i dag än de var för drygt 30 år sedan.
Så här sammanfattar enheten sitt uppdrag:
– Vi vill informera öppet och aktivt. Sevicetanken ska genomsyra vårt arbete och allmänheten ska känna att den blir bra bemött. Landskapsförvaltningen är en effektiv och flitig organisation som jobbbar för ålänningarnas bästa.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax