DELA

De ska öppna gårdarna

Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp för skördefesten ”Öppna gårdar” nästa år..
Lena Brenner är ordförande och medlemmar är:
Christer Tomtén, Ålands producentförbund,
Ann Sundberg, Marskogens lamm,
Gerd Karlsson, Blomstallet
Hans Knutsson, Ålands hushållningssällskap.
Sekreterare i arbetsgruppen är Mari Rosenqvist och Johanna Enberg vid Ålands turistförbund deltar som särskild sakkunnig..
I beslutet sägs att gruppens uppdrag är att:
n fastslå kriterier för deltagande i Öppna gårdar
n behandla ansökningarna om deltagande i Öppna gårdar
n beslut om utformning och distributionskanaler för Skördefestens broschyr
n beslut om förmåner för sponsorer samt sponsorsummor
n uppdatera kvalitetssäkringsdokumentet inom TourQuality ”Skördefestens syfte”
n fastslå regler för ”Välkaste gården”
n i övrigt behandla frågor som rör utveckling av Skördefesten på Åland.