DELA

De obundna vill ha en politisk storstädning

Ålänningars kritik mot hur samhället sköts måste tas på allvar anser de obundna som motionerar om en kvalitetssäkring av det politiska systemet.
– Processen kan liknas vid en storstädning.
– Att medborgare är kritiska till enskilda politiska beslut och politiker är en följd av demokratin och i grunden sunt men det är av största vikt att det demokratiska systemet som sådant åtnjuter förtroende hos folket. I kontakter med ålänningarna hörs allt oftare grundläggande kritik mot hur det åländska samhället sköts. Detta är inte bra och måste tas på allvar, skriver Danne Sundman, Fredrik Karlström, Gun-Mari Lindholm och Mika Nordberg i en gemensam motion.
Lösningen för att återskapa förtroendet hos befolkningen, menar motionärerna, är ett program för kvalitetssäkring av det politiska systemet som kan liknas vid en storstädning.

Vanliga människor
En del av kvalitetssäkringsprogram skulle handla om ledarskapsutbildning.
– Mycket av problemen bottnar i ledarskapet eller snarare brist på ledarskap. Politiker är i grund och botten vanliga människor med varierande erfarenhet och kunskap inom ledarskap. Lägg därtill att alla sätter sin personliga prägel på sitt ledarskap, skriver undertecknarna.
– Det bör göras en storsatsning på ledarskapsutbildning av politiker och i viss mån ledande tjänstemän med fokus på att få ett fungerande gränssnitt mellan politik och förvaltning.

Läs mer om hemställningsmotionerna i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax