DELA

De långtidsarbetslösa ökar i antal

Yvonne Aspholm, biträdande myndighetschef på AMS, säger att det inte finns något generellt råd man kan ge till långtidsarbetslösa personer.
– Det skiljer sig från fall till fall, varje människa är unik.
Nya Åland vände sig till Yvonne Aspholm för att ta reda på vad man kan göra om man, så som Mia Huldin (som vi intervjuar i papperstidningen), har sökt hundratals jobb utan att lyckas få något.
– Det beror på vad det är som gör att man har svårt att få jobb. Man kan ha en föråldrad utbildning till exempel och då kan man behöva komplettera med fortbildning. Eller så är det något annat som saknas, och det beror också på vilken typ av jobb man söker. Om man har kroppsliga hinder blir man begränsad i vad man kan göra och är man närmare pensionsålder blir det också svårare.
Varför är det så att äldre personer är mindre attraktiva på arbetsmarknaden?
– Det kan ha att göra med att samhället ändras hela tiden, och man kanske inte har de kvalifikationer som krävs för att klara jobben i dag. Om man jobbade med en sak när man var 20 år och nu är man 60, så är det ju mycket som har gått framåt på 40 år.
Hur vanligt är det med långtidsarbetslösa på Åland i dag?
– Det handlar om totalt 24 personer som har varit arbetslösa två år eller längre och som är inskrivna hos oss. Men de långtidsarbetslösa ökar och det kan finnas olika orsaker till det. Man har kanske haft ett kroppsligt tungt arbete och så säger kroppen ifrån och man tvingas byta bransch. Då kan det blir svårt.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung