DELA

De konfererade om beskattning

Närmare ett 30-tal personer hörde under lördagen på sakkunniga diskutera regional beskattning i olika områden i Europa.
Vilka är möjligheterna och vilka hinder finns?
Konferensen arrangerades av Ålands framtid och partiordföranden Anders Eriksson var mot slutet av dagen nöjd med föreläsningarna och meningsutbytet.
– Det var intressant att närmare se var gränserna finns för vad som går att genomföra vad gäller beskattning av självstyrda områden, sa han i eftermiddagens kafferast.

Tvärtom
Landskapets finanschef Dan E Eriksson hade satt av en ledig dag för att lyssna på denna skattedebatt.
– Visst har dagen gett nya perspektiv, sa han.
– En del har jag snappat upp förut, men exempelvis var det intressant att höra hur Baskien och Spanien löst beskattningen. Där tas skatterna upp först och sedan betalar Baskien till moderlandet Spanien. Här gör vi ju tvärtom.
Kan dagen leda vidare?
– För all förändring måste man ha kunskap och känna till olika alternativ. Om vi aldrig funderar i nya banor händer heller aldrig något nytt.

Nya tankegångar
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér deltog också.
– Konferensen har varit inspirerande och väckt nya tankegångar. Sammanfattningarna har varit bra. Processerna mot Azorerna tyckte jag var intressanta att höra mer om. Finland ingrep inte, det borde vi gjort, säger hon.
Kan konferensen leda vidare?
– Kunskap leder alltid någonstans.

Fallet Azorerna
Konferensen inleddes med en genomgång av fallet Azorerna av Mikel Irujo, juris doktor och EU-parlamentariker. Andra föreläsare var Drew Scott, professor i EU-studier i Edinburgh, Hansjörg Blöschlinger från OECD, Högni Hoydal, Färöarna och Damiaan Persyn, forskare i regionalekonomi vid Kuleuven institutet, samt Ålands finansminister Mats Perämaa.
Konferensen, som simultantolkades till svenska, ordnades i samarbete med stiftelsen Centre Maurits Coppieters, CMC.

Kiki Alberius-Forsman

kiki@nyan.ax