DELA

De jagar frivilliga läxläsarassistenter

Kan du tänka dig att bli en frivilligarbetare som hjälper grundskoleelever med läxläsning ett par timmar i veckan?
I så fall är det dig som Folkhälsan och Röda korsets Ålandsdistrikt söker.
”Läxläsningsprojektet” kallas det och om allt går som planerat inleds det i höst.
Tanken är att frivilliga vuxna skall hjälpa grundskolelever med läxläsning efter skoltid i skolans lokaler.
Det finns elever som av olika orsaker inte får den hjälp de behöver hemma. Det kan handla om barn i invandrade familjer med ett annat modersmål där föräldrarna kanske har begränsade svenskakunskaper, eller familjer där föräldrarna inte hinner ge barnen den läxhjälp de behöver.
Inflyttade barn på lågstadiet prioriteras. Om många frivilligarbetare anmäler sig kan läxläsningshjälpen utvidgas till att gälla andra elever, även på högstadiet.
Marcus Karlsson, ungdomsarbetare på Folkhälsan, och Maria Lundberg-Nylund, socialsekreterare vid Röda korsets Ålandsdistrikt, håller i projektet.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom