DELA

De jagar ålänningar som snålar med tv-licensen

Med två kontrollanter ute på fältet har fler ålänningar börjat punga ut med tv-avgiften. Enligt färska rapporter kan Ålands radio och tv räkna med ett positivt besked vid årsslutet.
Hittills har man lyckats kamma in 100 000 euro mer på tv-avgifter än ifjol. Men svinnet ligger långt över 400 000 euro.
I drygt ett år har Åland haft två kontrollanter som kollar om tv-licensen är betald och årets uppbörd talar klarspråk. I jämförelse med perioden januari-september 2013 har årets betalda tv-avgifter inneburit en positiv trend.
– Nu är det 100 000 euro mer än ifjol och vi har fortfarande några månader kvar, säger Pia Rothberg-Olofsson, vd för Ålands radio och tv.
Enligt den färska rapporten från Ålands radio och tv finns det en möjlighet att bolaget inte går med förlust i år.
– Vi har goda förutsättningar att nå ett nollresultat, säger styrelseordförande Jesper Eliasson.
Den förbättrade uppbörden beror till stor del på det ökade antalet kontrollanter.
Under de första månaderna 2014 arbetade endast en av kontrollanterna eftersom den andra hade förhinder, men de senaste sex månaderna har de varit två.
– Man märker att det blev en skillnad, säger Rothberg-Olofsson.
I dagsläget betalar över 70 procent av ålänningarna tv-avgiften, enligt Rothberg-Olofsson.
Vilket svinn räknar ni med i dag?
– Det är betydligt mer än 400 000 euro, tyvärr.
Läs mer i papperstidningen!

Adrian Grönqvist