DELA

De har skolböckerna i en platta

Hej då till traditionella pappershäften. Bort med tålamods- och tidskrävande strul med kopiator och skrivare. Istället – möjligheten att göra film och podcasts på skoltid.
Eleverna i klass 8D i Godby högstadieskola använder ipads i så gott som alla ämnen.
– Det är mycket lättare att göra presentationer och uppsatser nu, säger Lovisa Mattsson.
8D är sedan i höstas pilotklass för ett projekt där varje elev får en egen ipad som integreras i undervisningen. Systemet kallas 1:1 och betyder att skolan tillhandahåller en ipad till varje elev under deras skolgång. En rad appar används för att läsa böcker, skapa filmer, kommunicera med lärarna och göra digitala anteckningar.
Andra elever i skolan kan också låna ipads för att använda under lektionstid.
– Men i 8D har vi gått lite längre. Vi försöker använda ipaden i så många ämnen som möjligt, säger Roger Nordberg som är klassföreståndare och ämneslärare i svenska och historia.
Tillsammans med den andra klassföreståndaren, Sofia Styrström, är han en av de drivande i projektet. Lärarna använder bland annat funktionerna till att skapa eget undervisningsmaterial som de sedan delar med sina elever.
– Digitala böcker ger helt andra möjligheter – man kan till exempel lägga in musik och bilder. Dessutom kan elever med läs- och skrivsvårigheter få texten uppläst för sig i ipaden. Jag ser det som en rättviseaspekt också eftersom det blir väldigt jämlikt i klassen. Det blir inget ”jag har ingen dator hemma, jag har ingen printer”, säger Sofia Styrström.
Roger Nordberg visar upp några av de appar som han använder i sin undervisning. En favorit heter ”Showbie”, där alla elever kan logga in. Där kan läraren lägga upp digitala böcker och uppgifter men också läsa in meddelanden till de studerande. Eleverna kan sedan använda appen till att lösa uppgifter som skickas in till läraren.
– Det går inte heller för eleverna att komma undan – jag ser exakt vilken tid de har lämnat in sina uppgifter och om de kommer in efter deadline, säger Roger Nordberg.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén