DELA

De har gett namn till Mariehamn

Inom stans gränser finns en rad gator som namngetts efter mer eller mindre kända ålänningar.
Vem som gett namn åt Gustaf Eriksons gränd är inte så svårt att lista ut. Men hur är det egentligen med Krokviksgränd?
Majoriteten av de personer som fått gator uppkallade efter sig är födda på Åland eller har åtminstone verkat här hela livet. Men det finns andra, som arkitekten Lars Sonck, som satt såna avtryck i staden att han ändå fått ge namn till en gata – Sonckstigen.
Namnen kan endast ändras i samband medan stadsplaneändringar, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius. I staden finns allt från lokala geografiska namn till namn kring ett tema eller en person alternativt verksamhet som funnits i området.
– Kulturnämnden föreslår namn och sedan går förslagen till stadsplanenämnden, stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige.

Juselius
En av de nyare vägnamnen är Juseliusvägen som uppkallats efter konstnären Erik Juselius.
– Han hade sin ateljé där. Jag tror att man mer och mer försöker ge namn efter de personer som tidigare haft anknytning till området.
Under 1970 och 80-talen valdes däremot hellre ett tema till bostadsområdena. I Ytternäs finns en rad fågelvägar: Skrakvägen, Måsvägen, Doppingvägen och så vidare.
Bland gatorna märks få kvinnonamn. Hilda Hongellsgränd och Stava Mostersvägen hör till undantagen.
– Men nu blir det åtminstone Klintemorsvägen vid Elverksgatan.
Finns det någon som du tycker skulle vara värd att få en gata uppkallad efter sig?
G. T. Chiewitz som ritade den första stadsplanen.
Läs om alla vägnamnen i papperstidningen!

Annika Kullman