DELA

De här bankkontoren stängs

Den 31 mars stängs sju av Ålandsbankens lokalkontor på Åland. Det gäller kontoren i Kvarnbo, Kroklund, Geta, Vårdö, Västernäs, Kökar och Sottunga.
Samtliga är kontor med en eller två personal.

Kontorsstängningarna är en del av resultatet av samarbetsförhandlingarna inom banken, som avslutades i går. Från 1 april har Ålandsbanken nio kontor kvar på Åland.
Dessutom minskas personalen med totalt 50 personer, varav 30 på Åland. VD Peter Wiklöf säger sig vara nöjd med att personalminskningen till övervägande del kunnat göras med frivilliga lösningar, det vill säga omplaceringar eller med avgångspaket. Alla som ansökt om avgångspaket, 34 stycken, har beviljats sådana.
– Det är endast sex personer som blivit uppsagda, och majoriteten av dem jobbar inte här på Åland.
Det är således tre eller färre ur den åländska personalstyrkan som blivit uppsagda i och med samarbetsförhandlingarna. (as)