DELA

De ger råd om svaveldirektivet

I går möttes en arbetsgrupp med nordiska parlamentariker på Åland.
Gruppens uppgift är att samla fakta och ge råd till de nordiska regeringarna inför att EU:s nya svaveldirektiv för sjöfarten träder i kraft om ett och ett halvt år.
– Vårt uppdrag är att samla in fakta om vad direktivet kommer att innebära. Vi ska också ge de nordiska regeringarna råd inför implementeringen så att det ska gå så smärtfritt som möjligt, säger arbetsgruppens viceordförande Anders Eriksson (Åf).
I gruppen sitter representanter från Nordiska rådets näringsutskott och miljö- och naturresursutskott.
Svaveldirektivet härstammar från ett beslut av Internationella sjöfartsorganisationen IMO år 2007 som handlar om att svavelgränserna i maritima bränslen ska bli strängare. IMO är en mellanstatlig organisation som sorterar under FN. Europaparlamentet antog enligt praxis IMO-bestämmelserna i ett eget svaveldirektiv som träder i kraft 2015.
Sjöfartsnäringen har länge höjt rösten om att tidsramen för de nya svavelgränserna är för snäv och att tekniken som finns tillhands för att rena utsläppen, bland annat så kallade scrubbers, i dagsläget är för outvecklad.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom