DELA

De flesta kan få studieplats i höst

– Vi har situationen hyfsat under kontroll, säger utbildningsminister Britt Lundberg (C) om antalet studieplatser i förhållande till sökande.
Ännu är 20 ungdomar utan plats, men ännu har inte alla antagna studerande bekräftat att de faktiskt tänker ta sin studieplats.
Utgångsläget för att ordna plats åt alla sökanden i den samåländska elevantagningen var tufft enligt utbildningsminister Britt Lundberg (C). En stor kull niondeklassare gick ut skolan i våras. Detta i kombination med att av de utbildningar man inte antar studerande till varje år inföll mellanåret för många just i år.
Men landskapsregeringen har fattat nya beslut om dimensioneringen av studieplatserna och på så sätt fått några ströplatser till olika utbildningar.
– Och så har vi satsat på en linje till vid byggtekniska inriktningen (vid Ålands yrkesskola. Reds anm.). Det ger sammanlagt 28 platser.


Tryck till de praktiska

Det är också till de praktiska ämnena som trycket är störts. Vid Yrkesskolans fordons- och transporttekniska linje har man för tillfället en väntelista med 11 elever. På linjen finns 14 platser. Även Ålands vårdinstitut lockar till sig fler sökande än platser.
Hur många platser kan ni lägga till innan gränsen är nådd?
– Vi har tänjt så mycket man kan tänja utan att starta nya linjer. Man måste också tänka på den pedagogiska kvaliteten.
Även arbetarskyddsfrågorna sätter ramar för hur många studerande man kan ha på de praktiska utbildningarna.
Men det finns också lediga platser. Sammanlagt är 18 platser obesatta vid gymnasialutbildningarna. Ålands folkhögskolas idrottslinje har sju platser lediga och Ålands hotell- och restaurangskola har 5 platser kvar. Även Ålands lyceum har fyra platser lediga.
Så såg situationen ut den 8 juli men Britt Lundberg poängterar att situationen ändrar dag för dag. Den 20 juli är sista dagen för en stor grupp sökanden att bekräfta att de tar sin studieplats. Efter det kan situationen se annorlunda ut.

Yrkesförberedande
Förutom de 18 lediga platserna vid skolorna finns också 12 platser vid en yrkesförberedande utbildning. Det innebär att det finns 30 platser att fördela på de 20 ungdomar som ännu inte fått en studieplats.
– Men man ska passa ihop med studieplatsen också, säger Lundberg.
Den yrkesförberedande utbildningen är ettårig och inleds vid Ålands naturbruksskola för andra året. Utbildningen är inriktad på teknik och ska ge möjlighet att repetera grundskolans kurser och förbättra sina möjligheter till att bli antagen till en gymnasialstadieskola.
– Vi ska diskutera om man eventuellt också ska kunna höja sina betyg där.


Anpassad lärokurs
För dem med anpassad lärokurs finns i dagsläget möjlighet att bedriva studier vid Ålands sjömansskola med inriktningen café och restaurang. Men nu finns planer på att starta en sorts basutbildning där man kan samla ungdomar med anpassad lärokurs. Sedan ska de studerande ha möjlighet till att ta praktiskt inriktade kurser vid respektive skola . Det här skulle öka valmöjligheten eftersom alla studerande med anpassad lärokurs inte är intresserade av just café- och restaurangbranschen.
Förutom 340 nior som slutade skolan i våras söker också de 15 studerande från den yrkesförberedande utbildningen studieplats. Därtill kommer vuxna sökande och sökande från Sverige och riket. Sammanlagt har man 493 sökande till gymnasialstadieskolornas 457 platser.
För tillfället är det Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) som tar hand om antagningarna men efter den 1 augusti är det skolorna som tar över ansvaret.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax