DELA

De flesta är nöjda med Mise

Majoriteten av Mises kunder är nöjda, eller i varje fall inte missnöjda, med verksamheten.
Det visar en undersökning som tre studenter på Högskolan på Åland har gjort. Det som man är mest nöjd med är informationsflödet och avgifterna väcker mest missnöje, visar studien.
Av de 325 som svarat på enkäten som skickades ut har 37,54 procent fått ett bra eller mycket bra helthetsintryck av Mise.
35,08 procent svarade varken eller och 24,92 procent svarade dåligt eller mycket dåligt.
Det som enkätpersonerna är mest missnöjda med är de höga avgifterna, som nästan 80 % av de tillfrågade anger är orsaken till det dåliga intrycket.
Det man är mest nöjd med är informationen som Mise skickar ut och som de flesta får via brevutskick. En rimlig avgift för sophanteringen anser de flesta ligger på 100–300 euro per år, medan 13,5 procent anser att den bör betalas med skattemedel. Pensionärerna är beredda att betala mest för servicen, medan barnfamiljer och vuxna utan barn vill betala mindre. Minst nöjd med Mise är man i Mariehamn.
Rapporten är en uppföljning på en kundundersökning som Mise gjorde tidigare i år och av 1.000 tillfrågade fick man svar från 325 stycken. Undersökningen utfördes av tre studenter i företagsekonomi på Högskolan på Åland i samarbete med Mise.

Carin Karlsson