DELA

De får självstyrelsens minnesmedaljer

På Ålands självstyrelsedag den 9 juni delar landskapsregeringen varje år ut Ålands självstyrelses minnesmedalj. I år går medaljerna till följande personer:
Laila Aaltonen, avdelningsskötare
Michael von Beetzen-Balaceanu, överläkare
Marlene Bengtsson, lektor
Susanna Björkman, barnmorska
Nahid Broström, lektor
Carita Byman, förmedlare
Ralf Carlsson, lektor
Birgitta Clemes, lektor
Annika Dahlbjörk, barnpedagog
Gunneli Dahlman, närvårdare/primärskötare
Benita Eklund, tekniskt biträde
Brita Enroth-Lindén, lektor
Lennart Fagerström, matros AT
Mikael Fagerström, styrman
Ulf Fellman, befälhavare
Leif Franzell, finansieringshandläggare
Katarina Granqvist, sjukskötare
Christer Gustavsson, matros AT
Kenneth Gustavsson, antikvarie
Margareta Hassel, klädvårdschef
Marie-Louise Holmberg, byråsekreterare
Carina Husell-Jakobsson, närvårdare/primärskötare
Barbro Hydén, städare
Marie Häggblom, sjukskötare
Krister Jakobsson, arbetsledare
Doris Jansson, köksbiträde
Anita Karlsson, städare
Annika Karlsson, specialplanerare
Eivor Karlsson, handläggare
Lena Karlsson, läkarsekreterare
Tommy Karlsson, linfärjeförare
Arja Kemppanen, städare
Solveig Krogell, lektor
Patricia Landström, sjukskötare
Gunilla Liewendahl, lektor
Birgitta Lindén, närvårdare/primärskötare
Stig Lindholm, lektor
Kerstin Lindman, skötare
Ulf Lindvik, utredare
Jonnie Listherby, lektor
Märta Ljunggren, städare
Janina Mattsson, fysioterapeut
Kimmo Mattsson, lektor
Marina Mattsson, psykolog
Laila Melander, kanslisekreterare
Monica Nikander, utredningssekreterare
Carina Nordlund, närvårdare/primärskötare
Elisabet Nordström, närvårdare/primärskötare
Kerstin Nurmi, närvårdare/barnskötare
Clara Nyberg, överläkare
Viking Olofsson, maskinchef
Hans Palin, maskinchef
Lars Pellas, närvårdare/primärskötare
Annette Roberts, sjukskötare
Susanne Röblom, sjukskötare
Rita Röman, sjukhusbiträde
Kristiina Saksman-Jansson, närvårdare/tandskötare
Sylvester Somero, matros AT
Britt Lilian Sommarlund, sjukskötare
Brittmari Storm, socioterapeut
Annette Strandgård, byråsekreterare
Peter Strandvik, lektor
Georg Strömberg, hälsocentraltandläkare
Carina Sundblom, kock
Stefan Sundman, lektor
Susanne Sundström, ergoterapeut
Tommy Törnvall, matros AT
Eva Wickström, avdelningsskötare
Pirjo Åkerblom, sjukskötare
Suzanne Öhberg, musikterapeut