DELA

De får kulturstiftelsens stöd

Filmaren Bolle Högnäs finns bland mottagarna när Ålands kulturstiftelse delar ut stipendier och understöd på totalt 44 275 euro.

Professor emerita Åsa Ringbom får 4 250 euro för analys av murbruk och kalkklumpar från långhusen i Sunds, Jomala och Finströms kyrkor. Analysen ingår i ett projekt där målet är att fastställa vilken av de åländska kyrkorna som är äldst.

Pol.dr. Carl-Gustav Lindén, Helsingfors, får 4 250 euro för ett forskningsprojekt vid Svenska social- och kommunalhögskolan inriktat på analys av de två åländska tidningarnas identitetsstrategier och bruk av Ålands historia i sin argumentation samt förhållande till finlandssvensk press i debatten kring Ålands ställning.
Skärgårdsteatern får 1 000 euro för turnén 2015 med fem föreställningar på Åland.

Konstnären och scenografen Sofia Romberg, Stockholm/Mariehamn, får 2 800 euro , för inledningsdelen av ett flerårigt projekt om Anni Blomqvist kallat ”I nöd och lust”. Romberg ska ge nya perspektiv på Anni Blomqvists författarskap och i samverkan med andra aktörer inom olika konstformer utforma ett större projekt med publika aktiviteter på skrivarhemmet Strömmen 2016.

Fil.dr. Ulrika Gustafsson, Stockholm/Mariehamn, får 4 000 euro för att inleda arbetet med en populärvetenskapligt hållen biografi om Sally Salminen och hennes verk med kön, klass och samtid som centrala teman.

Konstnären EvaMaria Mansnerus, Föglö, får 2 600 euro för att presentera sin konstnärliga produktion på en större utställning i Mariehamn. Temat är människans utsatthet i dagens värld.

Föglö grundskola får 100 euro för elevstipendium i enlighet med stadgarna i Henrik Nylunds fond.

Filmaren och etnologen Bolle Högnäs, Mariehamn, får 1 800 euro för en produktion av en film om musik- och danstraditioner på Kökar.

Ålands lyceum får 600 euro för stipendier inom matematik och naturvetenskap.

Fil.dr. Regina Santamäki Fischer, Mariehamn, får 2 000 euro för projektet ”Inre styrka och sårbarhet hos äldre kvinnor”.

Professor Dag Nymans forskningsgrupp får 20 000 euro för fortsatt forskning om överföring av smitta från fästing till människa.

Doktoranden, leg läkaren Ulrika Allberg, Mariehamn/Sollentuna, får 875 euro för mätning av serumkoncentrationer av rutinläkemedel på intensivvårdspatienter.

– En del av intäkterna från den Blomqvistska minnesfonden har tagits i bruk för underhåll av fastigheterna, varför det utdelade stipendiebeloppet därifrån i år är något mindre. Men utdelningen ur våra medicinska fonder har i stället ökat med 20 procent jämfört med fjolåret, säger stiftelsens preses Lars Ingmar Johansson i ett pressmeddelande.

Stiftelsens delegations höstmöte hålls den 27 november. (pd)