DELA

De får evenemangsbidrag

Tretton föreningar, bland annat förbundet som arrangerar Ålands Sjödagar, får dela på evenemangsbidrag ur penningautomatföreningens medel.
Vi har hela listan!


Alandia Jazz
Föreningen ansökte om 10 000 euro för Alandia Jazz Festival den 12 till 14 juli 2007. Totalkostnaden för evenemanget beräknas uppgå till 86 000.
Föreningen erhöll 5000 euro i bidrag.


Norra Sunds hembygdsförening
Föreningen ansökte om 7200 euro för Bomarsundsdagarna den 11 till 12 augusti 2007. Totalkostnaden för evenemanget beräknas uppgå till 26 600 euro.
Föreningen erhöll 7200 euro.


Ålands Teckenspråkiga/Finlandssvenska teckenspråkiga
Föreningarna ansökte om 49 600 euro för Kulturdagarna för döva på Åland den 15 till 18 maj 2008. Totalkostnaden för evenemanget beräknas uppgå till 137 000 euro.
Föreningen erhöll 49 600 euro.


Ålands Natur och Miljö
Föreningen ansökte om 3345 euro för Bilfria dagen. Totalkostnaden för evenemanget beräknas uppgå till 12 300 euro.
Föreningen erhöll 3345 euro.


IFK Mariehamn Fotboll
Föreningen ansökte om 15 000 euro för Alandia Cup. Totalkostnaden beräknas uppgå till ungefär 150 000 euro.
Föreningen erhöll 5000 euro.


IFK Mariehamn Fotboll, representationslaget
Föreningen ansökte om högsta möjliga ekonomiska stöd för ”uppbyggnadsfasen av en verksamhet som innebär ovärderlig exponering och marknadsföring av Åland gentemot Finland i första hand men även internationellt”. Budgeten för IFK:s representationslag uppgår till 784 000 euro.
Föreningen erhöll 10 000 euro.


Åland United
Föreningen ansökte om bidrag för de merkostnader som det innbär att vara med i Damernas Liga samt för införandet av ligalicens. Budgeten för Åland United uppgår till 159 000 euro för år 2007.
Föreningen erhöll 20 000 euro.


Alandia Bowhunting Association
Föreningen ansökte om högsta möjliga evenemangsbidrag för Baltic Arrow & Alandia 3D shoot 2007 som anordnades i Eckerö den 25 till 26 maj 2007. Totalkostnaden beräknades uppgå till 4 300 euro.
Föreningen erhöll 1 720 euro.


Shanty Society Pommern
Föreningen anhöll om 1 500 euro för en sjöfartskulturträff för allmänheten ombord på Pommern den 9 juni 2007.
Föreningen erhöll 1 500 euro.


Ålands Country Music Club
Föreningen ansökte om högsta möjliga evenemangsbidrag för Ålands Countryfestival 29.6 – 2.7.2007 vid Bastö Hotell & Stugby. Totalkostnaden beräknas uppgå till 18 570 euro.
Föreningen erhöll 7 428 euro.


Ålands Idrottsdistrikt
Föreningen anhöll om högsta möjliga evenemangsbidrag för Åland Marathon och ½ Marathon den 28 oktober 2007. Totalkostnaden beräknas uppgå till 43 000 euro.
Föreningen erhöll 17 200 euro.


Förbundet Ålands Sjödagar
Förbundet ansökte om 5200 euro för anordnande av Ålands Sjödagar 2007 som inleds med skutträff i Degerby den 17 juli, forsätter i Sjökvarteret den 18 till 22 juli och avslutas med Kanalkalaset vid Lemström 22 juli. Totalkostnaden beräknas uppgå till 37 900 euro.
Föreningen erhöll 5200 euro


Joker Dart
Föreningen ansökte om 2500 euro för anordnande av Nordic Ladies Trophy 2007 under hösten, troligtvis den 27 till 28 oktober 2007. Totalkostnaden för evenemanget beräknas uppgå till 6440 euro.
Föreningen erhöll 2500 euro.


Fick avslag
Bidragen utbetalas efter att de olika evenemangen har genomförts och slutrapport har lämnats in till landskapsregeringen. Förutom ovanstående föreningar sökte även Stiftelsen Sjökvarteret, Mariehamns Lawn-Tennis Klubb. och Skeppsföreningen Albanus bidrag. De två förstnämnda fick avslag på sina ansökningar och Albanus ansökan överfördes till kulturbyrån.

MALIN LUNDBERG